درباره ما

این مجموعه با توجه به موجود نبودن قوطی کلید و پریز با کیفیت وکارایی بالا و مشکلات زیادی که در هنگام نصب قوطی و بعد از آن نصب لوله های داخل آن و سربندی کردن سیمهای داخل قوطی و نصب کلید و پریز روی آن و در پایان مصرف کنندگان محترم که هزینه ای را متقبل شده اند و از نصب کلید و پریز خود رضایت کافی را نداشته اند و علی الخصوص به دلیل اینکه پریزهای ارت دار با بیرون کشیدن دو شاخه از پریز به راحتی پریز نیز از جای خود بیرون کشیده می شد و باعث خطرآفرینی می شد لذا این موسسه را برآن داشت جهت رفاه همکاران و مشتریان گرامی قوطی جدیدی با فاصله مناسب و کیفیت و کارایی بالا و گنجایش هر چه بیشتر را با جنس A.B.S طراحی کند و با نام بلک به بازار ارائه دهد