بوشن

Boshan 2.jpg


جهت اتصال لوله های برق  پی وی سی  به جای حرارت دادن و کونیک کردن لوله جهت اتصال از بوشن استفاده می شود. استفاده از بوشن جهت اتصال لوله های برقی باعث سهولت در اجرای کارو همچنین در عبور سریع تر و روان تر  فنر سیم کشی و سیم وکابل بدون هیچ مانعی می باشد.